دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۴۸ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۵۷۷۱۲ عکس ] [ اخبار امروز ۲ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۶۶۵ اخبار ] [ جمعه، ۶ مرداد ۱۳۹۶ ]  

     استارتاپ  کلاس 30 جلسه ای

 آلبوم 
نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر / احسان رافتی

 توضیح مجموعه 


هانیه توسلی در نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

سام قریبیان و میلاد کی مرام در نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

پریناز ایزدیار در نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

سام قریبیان و میلاد کی مرام در نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

هانیه توسلی در نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

میترا حجار و رضا یزدانی در نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

مصطفی کیایی. نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

هومن سیدی در نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

پریناز ایزدیار در نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

رضا یزدانی در نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

میترا حجار در نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

مصطفی کیانی در نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

نشست پرسش و پاسخ فیلم خط ویژه در جشنواره فیلم فجر

 صفحه ۱ از ۱