دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۵۹۲۲۱ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۷۳۵ اخبار ] [ پنج شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ]  

     استارتاپ  کلاس 30 جلسه ای

 آلبوم 
نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر / احسان رافتی

 توضیح مجموعه 


ابراهیم حاتمی کیا در نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

ایرج راد و بابک حمیدیان در نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

فردین خلعتبری در نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

ابراهیم حاتمی کیا در نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

مریلا زارعی در نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

ایرج راد و بابک حمیدیان در نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

بابک حمیدیان نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

ایرج راد و بابک حمیدیان در نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

ایرج راد در نشست پرسش و پاسخ فیلم چ در جشنواره فیلم فجر

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »