دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۵۹۲۲۱ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۷۳۵ اخبار ] [ پنج شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ]  

     استارتاپ  کلاس 30 جلسه ای

 آلبوم 
نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎ / احسان رافتی

 توضیح مجموعه 


باران کوثری در نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

مهدی هاشمی و گلاب آدینه دز نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

رخشان بنی اعتماد در نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

باران کوثری در نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

حسن معجونی و مهراوه شریفی نیا در نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

گلاب آدینه در نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

رخشان بنی اعتماد در نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

حسن معجونی در نشست پرسش و پاسخ فیلم قصه ها در جشنواره فیلم فجر‎

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »