دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۴۶۶۶ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۵۸ اخبار ] [ پنج شنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی / محمد عباس نژاد فرد

 توضیح مجموعه 

سی و چهارمین رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی طی روزهای 17 و 18 بهمن ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و در پایان تیم ایران با 74 امتیاز قهرمان شد و تیم های قزاقستان و اوکراین به ترتیب با 54 و 21 امتیاز دوم و سوم شدند.


سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »