دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۴۵ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۰۱۶۸ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۷۷۸ اخبار ] [ شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ]  

     استارتاپ  کلاس 30 جلسه ای

 آلبوم 
نشست پرسش و پاسخ فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران در جشنواره فیلم فجر / احسان رافتی

 توضیح مجموعه 


بهروز افخمی کارگردان فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران و مرجان شیرمحمدی

بهروز افخمی کارگردان فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

مرجان شیرمحمدی بازیگر فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

بهروز افخمی کارگردان فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران و مرجان شیرمحمدی

نشست پرسش و پاسخ فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران در جشنواره فیلم فجر

بهروز افخمی کارگردان فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

بهروز افخمی کارگردان فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

امیرعلی دانایی بازیگر فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

بهروز افخمی کارگردان فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

بهروز افخمی کارگردان فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

مرجان شیرمحمدی بازیگر فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

ماکان عاشوری فیلمبردار فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

مرجان شیرمحمدی بازیگر فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

بازیگران و کارگردان فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران در جشنواره فیلم فجر

عوامل فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران در جشنواره فیلم فجر

 صفحه ۱ از ۱