دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۵۶۸۴۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۶۲۵ اخبار ] [ یکشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶ ]  

     استارتاپ  عکاسی

 آلبوم 
نشست پرسش و پاسخ فیلم خواب‌زده‌ها در جشنواره فیلم فجر / احسان رافتی

 توضیح مجموعه 


فریدون جیرانی کارگردان فیلم خواب زده ها

فریدون جیرانی کارگردان فیلم خواب زده ها و ساره بیات

عوامل فیلم خواب‌زده‌ها در جشنواره فیلم فجر

فریدون جیرانی کارگردان فیلم خواب زده ها

ساره بیات بازیگر فیلم خواب زده ها

فرهاد اصلانی بازیگر فیلم خواب زده ها

فریدون جیرانی کارگردان فیلم خواب زده ها

ساره بیات بازیگر فیلم خواب زده ها

ساره بیات بازیگر فیلم خواب زده ها

نشست پرسش و پاسخ فیلم خواب‌زده‌ها در جشنواره فیلم فجر

ساره بیات بازیگر فیلم خواب زده ها

فریدون جیرانی کارگردان فیلم خواب زده ها و ساره بیات

ساره بیات

فرهاد اصلانی و ساره بیات بازیگران فیلم خواب زده ها به همراه نویسنده فیلم

فریدون جیرانی کارگردان فیلم خواب زده ها و ساره بیات و فرهاد اصلانی بازیگران فیلم

 صفحه ۱ از ۱