دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۶۳ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۱۳۱ عکس ] [ اخبار امروز ۲ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۷۸ اخبار ] [ پنج شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
آیین شستن گوسفندان / مهدی ویسانیان

 توضیح مجموعه 

آیین شستن گوسفندان همه ساله در اواخر مرداد و یا اول شهریور با همکاری و تعاون دامداران روستای درو از توابع بخش شاهرود شهرستان خلخال انجام می شود. در این آیین دامداران گوسفندان را در آب رودخانه شستشو می دهند. این آیین سنتی در واقع آغاز و شروعی است برای مراسم پشم چینی پاییزه گوسفندان که پس از چند روز اجرا می شود.


آیین شستن گوسفندان

آیین شستن گوسفندان

آیین شستن گوسفندان

آیین شستن گوسفندان

آیین شستن گوسفندان

آیین شستن گوسفندان

آیین شستن گوسفندان

آیین شستن گوسفندان

آیین شستن گوسفندان

آیین شستن گوسفندان

 صفحه ۱ از ۱