دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۴۵ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۰۱۶۸ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۷۷۸ اخبار ] [ شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ]  

     استارتاپ  کلاس 30 جلسه ای

 آلبوم 
دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎ / امیر حسامی نژاد

 توضیح مجموعه 

آیت الله سید محمد سعیدی در جمع سفیران کریمه در سالن محراب حرم مطهر، گفت: حضور در شهرهای مختلف با نام سفیران کریمه، اقدامی ارزشمند است.


دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

دیدار سفیران کریمه اهل بیت با آیت اله سعیدی‎‎

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »