دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۴۵ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۰۱۶۸ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۷۷۸ اخبار ] [ شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ]  

     استارتاپ  کلاس 30 جلسه ای

 آلبوم 
تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم / منصور آهسته

 توضیح مجموعه 

پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس با حضور مردم شهید پرور جهرم تشییع و در پردیس دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان به خاک سپرده شد.


تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

تشییع پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در جهرم

 صفحه ۱ از ۱