دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۴۵ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۰۱۶۸ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۷۷۸ اخبار ] [ شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ]  

     استارتاپ  کلاس 30 جلسه ای

 آلبوم 
آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎ / مصطفی معراجی

 توضیح مجموعه 

به همت ستاد خدمات رسانی اربعین آستان قدس رضوی، صحن انقلاب در مرز مهران بازسازی شد تا میزبان زائرین حسینی در مسیر رفت و برگشت به خاک عراق باشد.


آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

آماده سازی صحن جامع رضوی برای زائرین اربعین در مهران‎

 صفحه ۱ از ۱