دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۴۶۶۶ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۵۸ اخبار ] [ چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
روزنامه های بیستم دی ماه‎ / رویا خمارلو

 توضیح مجموعه 

امروز جلوی دکه روزنامه فروشی حس غریبی بود همه با بهت ذل میزدن به تیتر روزنامه ها و با تعحب یکی رو ور میداشتن و چند دقیقه محو تیتر میشدن تیتری تلخ. تیتر اول تمام روزنامه های بیستم دی ماه نود و پنح این بود آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در سن هشتاد و دوسالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت.


روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

روزنامه های بیستم دی ماه‎

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »