دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۴۵ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۰۱۶۸ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۷۷۸ اخبار ] [ شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ]  

     استارتاپ  کلاس 30 جلسه ای

 آلبوم 
دیدار آیت الله حائری شیرازی با مسئولین ادارات خرم آباد / سیدغلامرضا نعمت پور

 توضیح مجموعه 


دیدار آیت الله حائری شیرازی با مسئولین ادارات خرم آباد

دیدار آیت الله حائری شیرازی با مسئولین ادارات خرم آباد

دیدار آیت الله حائری شیرازی با مسئولین ادارات خرم آباد

دیدار آیت الله حائری شیرازی با مسئولین ادارات خرم آباد

دیدار آیت الله حائری شیرازی با مسئولین ادارات خرم آباد

دیدار آیت الله حائری شیرازی با مسئولین ادارات خرم آباد

دیدار آیت الله حائری شیرازی با مسئولین ادارات خرم آباد

دیدار آیت الله حائری شیرازی با مسئولین ادارات خرم آباد

دیدار آیت الله حائری شیرازی با مسئولین ادارات خرم آباد

 صفحه ۱ از ۱